Er zit muziek in ons dorp...


KOEN V.D. MARK GEHULDIGD

30-10-2017 11:47

Na 20 jaar trouwe dienst als dirigent van de Fanfare werd Koen bij het Donateursconcert in het zonnetje gezet. En vooral bedankt voor zijn enthousiaste inzet en toewijding. De voorzitter overhandigt hem enkele huldetekens als herinnering aan dit bijzonder 'jubileum'.

—————

Terug