Er zit muziek in ons dorp...


BIJZONDERHEDEN

23-08-2020 15:21

CORONA PROGRAMMA

 

We hebben even kunnen repeteren. Maar door het aantal oplopende besmettingen zijn de maatregelen weer verscherpt en moeten we noodgedwongen alle activiteiten opschuiven naar 2021. Dat betekent, dat we begin januari samen met de leden bekijken wat er volgens de regels weer mogelijk en gewenst is.
We weten dat ook binnen de kring van onze leden het coronavirus de gezondheid bedreigt. We wensen ieder die daarmee te maken heeft veel sterkte toe en we hopen op een hernieuwde start in het nieuwe jaar. Het jubileumjaar!
Voorlopig blijft het feestweekend van 20 en 21 juni nog staan, maar we zullen tegen die tijd bepalen wat het programma precies gaat inhouden.

 

—————

03-01-2020 11:16

SAMEN MUZIEK MAKEN

Samen muziek maken is het mooiste wat er is. Daarom biedt de Fanfare dit najaar een gratis cursus aan voor volwassenen, die muziek willen maken. Op een blaasinstrument of op slagwerk. Van een vakdocent krijgen ze twee maanden lang ieder week samen les. Misschien dat zoiets voor enkele een begin kan zijn om verder te gaan met een instrument, dat hen wel ligt. Of om een hobby op te pakken die ze vroeger met plezier uitoefenden. Opgeven daarvoor kun je bij het secretariaat van de fanfare: pheijsterman@home.nl
 

—————

10-06-2020 11:28

Jong geleerd.....

—————