Er zit muziek in ons dorp...


BIJZONDERHEDEN

19-01-2022 11:17

Allard Kooymans overleden

Een paar dagen na de huldiging is Allard Kooymans overleden. Daarmee zijn we niet alleen een zeer gewaardeerd en trouw lid kwijtgeraakt maar ook een fantastich mens. Hij heeft zich, zoals u ook kunt lezen uit de toelichting bij de onderschieding van de Bond, ongeveer zijn hele leven ingezet voor de samenleving. Door zijn kwaliteiten maar vooral zijn menselijkeid en gezelligheid te tonen. Wij danken hem daarvoor.

Wij wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte in het verwerken van dit verlies

 

—————

21-08-2021 14:40

JUBILEUMFEEST GROOT SUCCES

De viering van het 100-jarig jubileum was een groot succes. Het volledige programma kon worden afgewerkt. Vier concerten werden gegeven, de Maestro-finale werd gerhouden, de jubilarissen werden gehuldigd en onderscheiden en als klap op de vuurpijl kwam burgemeester Wim Hillenaar (Cuijk) namens de Koning op 7 november de Koninklijke Erepenning overhandigen. Van De KNMO kreeg de Fanfare een speciale vergulde medaille. Kortom: een weekend om nooit meer te vergeten.

Het bestuur ontvangt de erepennig

De vier jubilarissen, samen 160 jaar lid

—————

23-08-2020 15:21

HEREN & HEILIGEN

Op 16 en 17 oktober hebben we meegedaan aan het toneelstuk over het 650 jarig bestaan van het klooster. 

Dat was een mooi evenement, van in totaal 4 voorstellingen in een overvolle kloosterkerk. Er komt nog een filmische impressie.  

Op 5, 6 en 7 november stond ons eigen 100-jarig jubileum centraal. 
jubileumflyer
en in de nieuwsbrief van augustus

—————

03-01-2020 11:16

SAMEN MUZIEK MAKEN

Samen muziek maken is het mooiste wat er is. Daarom biedt de Fanfare dit najaar een gratis cursus aan voor volwassenen, die muziek willen maken. Op een blaasinstrument of op slagwerk. Van een vakdocent krijgen ze drie maanden lang ieder week samen les. Misschien dat zoiets voor enkele een begin kan zijn om verder te gaan met een instrument, dat hen wel ligt. Of om een hobby op te pakken die ze vroeger met plezier uitoefenden. Opgeven daarvoor kun je bij het secretariaat van de fanfare: pheijsterman@home.nl
 

—————

10-06-2020 11:28

Jong geleerd.....

—————