Er zit muziek in ons dorp...


Over Ons

Kerkelijke Fanfare H.Agatha

In 1921 werd de Fanfare in St.Agatha opgericht in intensieve samenwerking met de Kruisheren. De fanfare was in eerste instantie bedoeld voor de opluistering van de erediensten en de processies. Maar al spoedig werd het ook  een belangrijk element in de kleine samenleving in St.Agatha. En dat is nog steeds zo.

De fanfare speelt een belangrijke rol in St.Agatha, een dorpje met  ca. 520 inwoners. Het kan een prestatie genoemd worden dat de fanfare er nog steeds is!  Momenteel hebben we 30 spelende leden en een eigen muziekopleiding.

Bij de fanfare zijn families die hun oorsprong vinden in het dorp altijd belangrijk geweest. Vele leden stammen af van familieleden die 90 jaar geleden deze vereniging mede hebben opgericht. Daarnaast hebben we een aantal leden die al meer dan 50 en zelfs meer 60 jaar, lid zijn!

 

Onder het inspirerend dirigentschap van Koen van der Mark heeft de fanfare een toekomst. Dit geldt   eveneens voor de hofkapel die tijdens de Carnaval in St.Agatha een belangrijke rol speelt. De fanfare is daarbij een belangrijke “leverancier van muzikanten”.  De ambitie die we hebben is het maken van gezellige muziek, op gezellige momenten voor gezellige mensen.

Voor de Kerkelijke Fanfare H.Agatha is niet alleen het maken van muziek van belang maar het is daarnaast ook een vereniging waar de leden plezier beleven aan hun hobby!!

Belangstellenden of nieuwe leden kunnen zich melden bij het secretariaat van onze fanfare (zie 'contact ons')


 

 

 en   Sponsoren van de Fanfare